kols là gì? người có tầm ảnh hưởng?

KOLs là gì? Họ là ai? Tại sao KOLs lại quan trọng như vậy?

KOLs là gì? Họ là ai? Tại sao KOLs lại quan trọng như vậy?

Công nghệ marketing online là công nghệ quảng bán nhanh nhất và độ lan truyền đến người dùng nhiều nhất. Ngoài ra KOLs là phương thức giúp bạn mang sản phẩm, dịch vụ của bạn đến đúng đối tượng. Vậy KOLs là gì? Họ là ai? Tại sao KOLs lại quan trọng như vậy?

kols là gì? người có tầm ảnh hưởng?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.