lua chọn koks của tanlentface

Vì sao phải cần KOLs để cho chiến dịch marketting

Vì sao cần KOLs cho chiến dịch quảng bá truyền thông, Kols được xem là chìa khóa thành công hướng đến khách hàng tiềm năng,  Và Kols được coi là con đường nhanh nhất, hiệu quả nhất và mang tính thời đại nhất.

 

Thứ nhất chiến thuật “10:90”. Ta có thể sử dụng 10  người để gây ảnh hưởng lên 90 % lượng khách hàng hướng tới của mình. Chúng ta tập chung vào 10%  để bạn KOLs  những người này và sức thu hút của họ sẽ làm nốt nhiệm vụ truyền thông tới 90% số còn lại, thay vì bạn phải đi gặp nói chuyện với 100% dân số mà không biết họ thuộc phân khúc nào, cũng không xác định được họ có phải khách hàng hay không.

Thứ hai việc ta có thể dùng KOLs  để kêu gọi một lượng khách hàng đông đảo với đúng mục đích. Từ đó, họ chính là thương hiệu, đại diện của một công ty, mà ta cần KOLs.

Thứ ba KOLs chính là hiệu quả của công nghiệp 3D, kết quả nhanh, hiệu quả và chuyên nghiệp, thể hiện mức ảnh hưởng mạnh của truyền thông tới khách hàng tiềm năng, và đó chính là mục đích nhà đầu tư hướng tới

Thứ tư KOLs  cần cho marketting chính là sự đầu tư lâu dài, chiến lược và sự uy tín của  nhà sản xuất. Khi KOLs Thành công mang khách hàng tới thì việc còn lại KOLs chính là sự lan tỏa thông tin tới nhiều thị trường và khách hàng hơn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.